Vergi hukuku nedir? (Ekonomi)

(Legislation on tax and duties) Devletle kişi arasındaki vergi ilişkisini düzenleyen yasal kuralların tümü Vergi Hukukunu oluşturur. Verginin nedeni. kimlerin vergi ödeyeceği, verginin nasıl ödeneceği, vergilendirme usulleri, vergiye karşı itiraz, v.s. gibi konular Vergi Hukuku’nun kapsamına girer. Vergi Hukuku, Kamu Hukuku’nun "Mali Hukuk" koluna girer.

Son eklenenler